OPIS PROJEKTU

 

Projekt "wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w szkoleniach interkulturowych“ – podstawowe elementy i specyficzne wymagania kulturowe zamierza zająć się wymianą doświadczeń miedzy partnerami odnośnie szkoleń interkulturowych, ich podstawowych elementowi i specyficznych wymagań danej kultury. Zrozumienie czym charakteryzują się szkolenia interkulturowe w danym kraju, jak również potrzeby i wymagania tego typu szkoleń jest niezwykle istotne zważywszy na różnorodność kulturową Europy.


W trakcie trwania projektu zostaną porównane specyficzne cechy szkoleń interkulturowych w Austrii, Niemczech, Polsce, na Łotwie i w Bułgarii. Opracowana zostanie analiza porównawcza istniejących szkoleń tego typu (w języku angielskim) w każdym kraju partnerskim (przy uczestnictwie partnerów społecznych i grup docelowych) a następnie szkolenia te zostaną ocenione. Ewaluacja tych szkoleń i ich rezultaty będą stanowić narodową część międzynarodowej analizy porównawczej. Końcowe rezultaty „Analizy porównawczej specyfiki szkoleń interkulturowych w DE,AT,PL,BG & LV“ pokażą narodowa sytuacje szkoleń interkulturowych, stosowane metody szkoleniowe, ocenę tych szkoleń, różnice i podobieństwa jak również ich wyjątkowość.